Statewide Index to Mississippi Death Records (1912 - 1943)

There are 27310 items in this database. Refine Search              View Project Status

You searched for 1937 and found 179 items - SORTED BY CERT #. (Page 1 of 2)

NEXT
NameCountyRaceCERT #Year
FLOYD, Vallie Mrs.AlcornUNKNOWN000521937
RILEY, Josephus M.ClarkeUNKNOWN002311937
MASON, Estell FranklinNon-White003671937
TAYLOR, Archie CollonGeorgeWhite003781937
ARTHUR, Basil K.NeshobaWhite [?]011911937
CURRY, JoeWashingtonNon-White018291937
MASON, Charley AdamsNon-White019781937
IRBY, SusanClarkeWhite022091937
MASON, Bob HindsNon-White025541937
ODOM, ThomasJonesWhite026831937
LEE, Virgil Mrs.JonesWhite026861937
ODOM, J. E.JonesWhite027091937
MARTIN, William F.LauderdaleWhite027811937
MARTIN, Mary E.LauderdaleWhite028251937
GALLOWAY, LouisLincolnUNKNOWN029591937
CLOWER, Selena F.MarionWhite030611937
JONES, Bessie E.RankinWhite [?]034101937
HARRAL, BryantRankinWhite034161937
BRUMFIELD, Walter W.WalthallWhite036711937
MASON, Joe BolivarNon-White040781937
MORGAN, Benjamin SephasClarkeWhite042191937
WHITE, SamClarkeNon-White042261937
HILL, James R.JonesUNKNOWN048011937
NIX, Rosa S.JonesWhite048061937
TERRY, James L.JonesWhite048141937
NOWLIN, [Rec ?] Mrs.JonesWhite048451937
JONES, EmmaMarshallNon-White052831937
BLISSET, L. J. EskridgeMontgomeryNon-White053311937
MASON, Ella NoxubeeNon-White054031937
MASON, Roy E. AdamsWhite061821937
MASON, Mattie BentonNon-White062811937
DAVIDSON, Thomas JeffersonClarkeWhite064231937
BARLOW, Robert L.CopiahWhite065251937
FORD, LulaForrestNon-White065931937
MASON, Laura LefloreNon-White071961937
VALENTINE, John C.ClarkeWhite077301937
GRAY, TimothyTishomingoWhite078431937
LLOYD, W. L.CopiahWhite084281937
BRUMFIELD, John W.WalthallWhite084291937
MASON, Billie C. HindsWhite085861937
MARTIN, RaymondLauderdaleWhite089361937
PRESCOTT, John P.MarionWhite091341937
HOPKINS, B. C.SmithWhite [?]094651937
YOUNG, Anthony S.SmithWhite094661937
RICHARDSON, J. M.TateWhite095471937
MASON, Alenza WashingtonNon-White097331937
MASON, M. C. BolivarNon-White099881937
MASON, Edward E. BolivarNon-White099991937
DEW, JohnClarkeWhite101151937
BAKER, Charles T.JasperWhite105571937
LAKES, AliceHolmesNon-White123361937
LAKES, WarrenHolmesNon-White123391937
YOUNG [?], Susan Mrs.LafayetteWhite125101937
KNIGHT, Joseph J.NeshobaWhite128581937
MASON, Pink NoxubeeNon-White129081937
MASON, George TunicaNon-White132811937
MASON, Willie WashingtonNon-White133571937
WILLIAMS, Cora E.YalobushaNon-White134541937
NEWELL, DorothyJonesNon-White140991937
GILL, [Unnamed]LeakeNon-White142281937
MASON, Rufus LowndesNon-White143341937
FAIRCHILD, Martha F.SmithWhite [?]147221937
JOHNSTON, CharlesTishomingoWhite148131937
LEE, W. J.WalthallWhite148501937
SMITH, BessieCoahomaNon-White152841937
DAVIS, LuellaCopiahNon-White153181937
BARLOW, Bertie R.HindsWhite155321937
NIXON, DaveJonesNon-White157141937
BURT, C. R. Mr. LauderdaleWhite157741937
MASON, Callie MarshallNon-White160031937
BARLOW, William B.PontotocWhite161871937
GILBERT, Eunice L.WarrenWhite164551937
BUTTS, EuylasWarrenUNKNOWN164591937
MASON, Lizzie E. GeorgeWhite170521937
BARLOW, Betty S.HindsWhite171931937
MASON, Gertie NewtonNon-White178191937
MASON, Roy H. SharkeyWhite180621937
MASON, John SimpsonNon-White180751937
SELLERS, Ervin A.SmithWhite [?]181071937
MASON, George WashingtonNon-White183921937
SCHRIMPSHIRE, Laura O. Mrs.ClarkeWhite187671937
BARLOW, RebeccaCovingtonWhite188701937
DAVIS, DeliaMarshallNon-White195821937
MASON, Patsy PikeWhite197501937
MANGUM, William A.SimpsonWhite [?]199091937
MARTIN, Robert L.SimpsonWhite [?]199111937
KIRK, BeulahTishomingoWhite200141937
NEWCOMB, SallyAlcorn [?]UNKNOWN200151937
COVINGTON, RowanClarkeWhite205421937
MASON, Hattie HindsNon-White208611937
MASON, Marion F. ItawambaWhite210101937
NIX, MaryJonesNon-White210771937
MASON, Ed JonesNon-White210841937
MASON, Johnie LefloreNon-White212981937
YATES, DorillaSimpsonWhite [?]218511937
HARRIS, LauraTishomingoWhite219861937
MASON, Verdee M. BolivarNon-White22-221937
MASON, Carrin F. WarrenWhite220531937
MASON, Elmira ClarkeWhite225201937
SLATON, James DanielClarkeWhite225301937


NEXT